Consideracions del grup municipal de Babord sobre els pressupostos de Vilassar de Mar pel 2016

vilassardemar.info | 01 maig 2016

A continuació us reproduïm els comunicats que ha enviat el Grup Municipal de Babord de Vilassar de Mar en relació als pressupostos pel 2016.

Babord, Alternativa d'Esquerres de Vilassar de Mar, vol transmetre als mitjans les següents consideracions davant l'aprovació dels pressupostos del passat dijous 21 d'abril a l'Ajuntament del municipi:

  • Que davant la situació d'endeutament heretada per l'acció dels anteriors governs de CiU, Babord va posar a ERC - VdM diu Sí com a condició per a la governabilitat l'aprovació d'una auditoria que complís els següents requisits:
  • Que revisés la feina feta per l'anterior auditoria duta a terme per l'empresa Pricewaterhouse Coopers, de la qual l'anterior alcalde n'era empleat, pels dubtes que aquesta vinculació suggeria sobre el rigor de la seva investigació.
  • Que dirimís possibles responsabilitats legals i polítiques de l'anterior situació d'endeutament.
  • Que els seus resultats es fessin públics, per garantir la transperència que creiem que un procés com aquest ha de tenir.
  • A més, el nostre grup ha aconseguit que, per primera vegada a la història, Vilassar de Mar compti amb uns pressupostos participatius, que es concretaran amb una partida de 92.000 euros destinats a aquest efecte, així com a l'ampliació de plantilla amb un tècnic de contractació que optimitzi els recursos del consistori i un tècnic d'educació.
  • Que no són els pressupostos que voldríem, però que entenem que les propostes esmentades permeten la possibilitat de garantir per als propers anys el gir a l'esquerra que guia la nostra acció política.