El govern municipal fa balanç dels primers 100 dies de gestió a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

vilassardemar.info | 30 set. 2015

El govern municipal, format per ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, fa balanç dels primers 100 dies de gestió al capdavant de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La transparència en la gestió, la proximitat amb la ciutadania i la lluita contra l’endeutament municipal han estat les línies prioritàries de treball del nou equip de govern en aquests primers 100 dies de mandat.

En l’àmbit econòmic, el govern ha treballat i ha pres decisions amb caràcter d’urgència per tal d’evitar que la situació financera de l’Ajuntament empitjorés. Tot i l’inici complicat de legislatura, perquè l’anterior govern no va fer traspàs de carteres i això ha fet més feixuga la tasca de conèixer la situació real de l’Ajuntament, l’equip de govern es troba il·lusionat i amb ganes de seguir treballant per millorar el poble.

Aquest és el llistat del conjunt d’accions executades:

Accions executades

 • - Anàlisi i verificació del deute municipal.
 • - Sol·licitud als jutjats del preconcurs de creditors de la SA Municipal perquè no té liquiditat per pagar el que deu. 
 • - Renegociació amb les entitats bancàries del deute financer.
 • - Eliminació de les dietes que cobren els membres de govern que formen part del Consell d’Administració de la SA Municipal.
 • - Eliminació del sou del gerent de la SA Municipal, que era de 67.830 euros bruts/any. De la funció de gerent s’encarrega ara el regidor d’Hisenda.
 • - Aprovació per urgència del compte general de l’Ajuntament de 2013 per evitar sancions legals i poder participar en els ingressos de l’Estat.
 • - Cobrir el lloc de treball d’Interventor/a, plaça vacant des del passat mes de maig, una peça fonamental per garantir el bon funcionament de l’organització.
 • - Exercir la sobirania fiscal. El consistori ingressarà l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dels seus treballadors i l'impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya.
 • - Ampliació de representació al Consell d’Administració de la SA Municipal amb la presència de tots els grups municipals.
 • - Obrir les Juntes de Govern a l’oposició, amb veu però sense vot, per fer l’administració més transparent i democràtica.
 • - Creació d’una xarxa ciutadana per comunicar incidències al carrer a l’Ajuntament a través de l’APP per a dispositius mòbils.
 • - Comprovar i estudiar tots els contractes amb empreses externes per tal de comprovar l’estricte compliment de les obligacions acordades.
 • - Realització de les obres de millora i accessibilitat dels carrers Cuba, Sant Llorenç i Sant Artur.
 • - Ampliació de la dotació de contenidors de recollida de roba i calçat usat amb la propera instal·lació de sis contenidors més de reciclatge.
 • - Redacció del projecte de recuperació de l’escullera i paviments del passeig Marítim.
 • - Realització de l’estudi sobre la qualitat de l’aire de Vilassar de Mar, actualment en fase de redacció dels resultats.
 • - Impuls d’un nou model per celebrar la Diada de l’11 de setembre, més participatiu i en un nou emplaçament.
 • - Activació de la taula d’inclusió social municipal per al suport a l’acollida de persones refugiades.
 • - Disseny de les reunions per barris per apropar el govern a la ciutadania i facilitar la participació ciutadana.
 • - Renovació i ampliació del conveni amb Aigües de Vilassar SLU, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies que tenen dificultats per afrontar el pagament dels rebuts de l’aigua. Enguany l’aportació de la companyia subministradora d’aigua es dobla i passa a ser de 4.000 euros.
 • - Realització de l’inventari de l’arbrat del poble per tal d’identificar quines espècies d’arbres hi ha, en quin estat es troben i quines són les seves ubicacions.
 • - Aprovació del pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar i estudi del catàleg de camins de Vilassar de Mar.

L’Ajuntament té en procés moltes altres accions com són l’estudi del canvi d’ubicació del mercat ambulant dels dijous, la creació d’un consell assessor de joves, la creació d’una nova pàgina web o l’ampliació de la targeta d’exempció del pagament del bus urbà a persones amb discapacitat, entre d’altres.

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar