Estudi a Vilassar de Mar sobre la qualitat de l’aire

vilassardemar.info | 16 jul. 2015

Des del divendres 10 de juliol està instal·lada al pati de l’escola Pérez Sala la unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica que l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de controlar la qualitat de l’aire del municipi. La unitat mòbil prendrà mesures durant dos mesos i posteriorment, lliurarà un estudi amb els nivells de contaminants mesurats, que es farà públic.

Es tracta d’una furgoneta adaptada i equipada amb una estació meteorològica i amb diversos analitzadors per mesurar els principals contaminants de l’aire: partícules (PM10) i (PM2,5), diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), ozó (O3) i compostos BTEX (Benzè, Toluè, Etilbenzè i Xilè). L’objectiu d’aquestes unitats mòbils és conèixer la qualitat de l’aire ambient en els municipis que no tenen cap punt de mesura fix, com és el cas de Vilassar de Mar.

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar