Nota de premsa del grup municipal de Ciutadans sobre el pressupost del 2016 i sobre l'ordenança d'activitats econòmiques

vilassardemar.info | 01 maig 2016

A continuació us reproduïm els comunicats que ha enviat el Grup Municipal de Ciutadans de Vilassar de Mar en relació als pressupostos 2016, a la publicació de les mocions i sobre l'ordenança d'activitats econòmiques.

Ciutadans (C’s) Vilassar de Mar vota en contra del pressupost presentat en Ple pel 2016
El portaveu del grup municipal, Javier Díaz, critica que els comptes “obliden el foment de l'ocupació, l'economia local, la millora de les polítiques socials i la inversió”.
Vilassar de Mar, divendres 22 d'abril de 2016. El portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s), Juan Díaz, ha explicat que la seva formació ha votat en contra dels pressupostos municipals per a l'any 2016 ja que “obliden el suport i foment de l'ocupació, no estimulen l'economia local, no existeix un augment en la partida d'ajudes socials, la inversió és nul·la i es rebaixa el pressupost en
educació”.
Juan Díaz també ha comentat que “són uns pressupostos que no van a fer que Vilassar de Mar millori” i ha lamentat que “no es veu en ells una idea clara del que es vol per a Vilassar”. “Els pressupostos s'han aprovat per l'equip de govern (ERC i GpV) i el partit de Babord”, ha recordat.

Ciudadanos (C’s) Vilassar de Mar insta al Ayuntamiento a publicar en su página web las mociones aprobadas en el Pleno
El portavoz del grupo municipal, Juan Díaz, explica que “el objetivo de esta iniciativa es acercar la política a los ciudadanos”.
Vilassar de Mar, viernes 22 de abril de 2016. El portavoz del grupo municipal de Ciutadans (C’s), Juan Díaz, ha instado a través de una moción al Ayuntamiento de Vilassar de Mar a “publicar en su página web y en el Boletín municipal el listado de mociones aprobadas y desestimadas en el Plenario, su distribución en votos y el estado de cumplimento por parte del gobierno de las mociones aprobadas”.
Juan Díaz ha defendido que “es de interés de la ciudadanía conocer la correlación de los votos en el momento de aprobar o desestimar las mociones”. Así mismo ha asegurado que esto “servirá, sin la menor duda, para hacer visible el posicionamiento de cada uno de los partidos o agrupaciones en los diferentes asuntos tratados en Pleno”. “Es un ejercicio de transparencia y comunicación política demandado por los ciudadanos”, considera.

Ciutadans (C’s) Vilassar de Mar aconsegueix que l'Ajuntament aprovi per unanimitat actualitzar l'ordenança d'activitats econòmiques
El grup municipal de C’s a Vilassar de Mar també ha proposat crear l'ordenança de soroll i vibracions, inexistent en el municipi.
Vilassar de Mar, divendres 22 d'abril de 2016. El portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s), Juan Díaz, ha instat a través d'una moció a l'Ajuntament de Vilassar de Mar a “actualitzar l'ordenança que regula les activitats econòmiques” ja que considera que “estava desfasada i havia d'actualitzarse”. A més, ha proposat “la creació de l'ordenança de soroll i vibracions, que
no existia i que es regulava per una normativa de la Generalitat”.
Juan Díaz ha destacat la necessitat de “actualitzar les ordenances per adaptarse a les actuals necessitats de les activitats econòmiques” i considera que aquestes iniciatives “serviran per ajudar als emprenedors a tenir menys dubtes a l'hora de complir amb les exigències municipals en aquest àmbit”.