Dijous 20 d'octubre de 2016 a les 20h Ple Municipal en sessió ordinària a Vilassar de Mar

vilassardemar.info | 18 oct. 2016

El proper dijous 20 d'octubre 2016 a les 20h tindrà lloc el Ple Municipal en sessió ordinària a l'Ajuntament de Vilassar de Mar amb el següent ordre del dia: 

Ordre del dia:

0.1 Aprovació de les actes anteriors dels dies 22/09/2016 i 29/09/2016.

0.2 Despatx d’ofici:

0.2.1 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 405/2016: Incoar procediment per elaborar les bases reguladores sobre una subvenció sobre l’import de l’IBI per a famílies monoparentals.

0.2.2 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 406/2016: Incoar procediment per elaborar les bases reguladores sobre una subvenció sobre l’import de l’ICIO per a rehabilitacions de façanes.

0.3 Decrets de l’alcaldia

I. PART RESOLUTIVA

  1. Acord de modificació de les ordenances fiscals municipals 2017.
  2. Nomenament del Sr. Damià de Bas Macià com a cronista oficial de Vilassar de Mar.
  3. Inici d’expedient per a la formació de l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits.
  4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació comercial de la via pública.

 

II. PART DE CONTROL

  1. Moció no resolutiva, presentada per VdM sí que pot/sí puede, per a l’aprovació de la creació d’un grup de treball que realitzi els estudis jurídics, econòmics i financers necessaris per sustentar la viabilitat de la recuperació, per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, de la gestió de la prestació de serveis actualment externalitzats i prestats per empreses privades.
  2. Moció no resolutiva, presentada per VdM sí que pot/sí puede, per a l’aprovació d’un cens d’instal·lacions d’amiant a la nostra població, posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar instal·lat als edificis públics municipals i que l’Ajuntament de Vilassar de Mar s’adhereixi a la iniciativa “Amianto cero en Europa”.
  3. Moció no resolutiva presentada per Babord-CUP-PA, per al reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial i dels drets de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE).
  4. Moció no resolutiva presentada per ERC-VdM diu Sí-AM, de suport al Correllengua 2016.
  5. Precs i preguntes.