La Generalitat paga més del 80% del deute a l’Ajuntament

vilassardemar.info | 01 oct. 2016

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la Generalitat ha eixugat la major part del deute que té amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar des de l’any 2012 al 2015 en concepte de transferències pendents. La Generalitat haurà transferit a finals de setembre un total de 949.523,30 € del 1.142.384 € que a 31 de desembre de 2015 tenia pendents amb el consistori, el que vol dir que haurà pagat el 83,11% del que devia. Al juliol es van cobrar 160.593,92 €, a l’agost 198.976,27 € i al setembre 257.278,74 € i estava previst el cobrament de 332.674,37 € més a finals de mes. Amb aquests ingressos, el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament passa a ser de 192.860 €, als quals s’han d’afegir a dia d’avui els 216.815,93 € pendents d’aquest 2016.

Des de l’Ajuntament es reconeix l'esforç de la Generalitat per intentar posar-se al dia del deute amb els Ajuntaments, sobretot amb els més endeutats. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, recorda que es devien els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, i que fins ara s’havien anant cobrant petites quantitats. Solé assenyala que els ingressos rebuts durant l’estiu aniran a parar a la hisenda municipal i serviran per millorar la situació financera de l’Ajuntament. 

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar