El grup Municipal de Ciutadans presenta dues mocions en relació a les banderes oficials i a les estelades

vilassardemar.info | 28 ag. 2015

A continuació us reproduïm la nota de premsa que ha enviat el Grup Municipal de Ciutadans de Vilassar de Mar en relació a la restitució de les banderes oficials a l'Ajuntament i a la retirada de les estelades que no tinguin llicència municipal.

CIUTADANS PRESENTA DUES MOCIONS AL PRÒXIM PLE MUNCIPAL PERQUÈ SIGUIN RESTITUÏDES LES BANDERES OFICIALS A L'AJUNTAMENT I PERQUÈ ES RETIREN LES BANDERES O BANDEROLES DENOMINADES COM "ESTELADES", QUE MANQUIN DE LLICÈNCIA MUNICIPAL, DELS ELEMENTS, SERVEIS, INFRAESTRUCTURES I MOBILIARI URBÀ DE DOMINI PÚBLIC

Vilassar de Mar, 27 agost 2015.

El Grup Municipal de Ciutadans presenta, en el dia d'avui, una moció per a la seva tramitació en el pròxim ple municipal per instar el govern local al compliment de la Llei de Banderes 39/81, de manera que es reposin en el seu lloc totes les banderes oficials que falten, com són la bandera d'Espanya i l'Europea.

També presenta una altra moció per instar el Govern local a que es retirin les banderes o banderoles anomenades comunament com "estelades" que no tinguin llicència municipal i que es trobin col·locades en fanals i qualsevol altre tipus d'infraestructura o mobiliari urbà de domini públic.

Els ciutadans de Vilassar de Mar han de tenir els mateixos drets i obligacions. Els béns de domini públic de l'Ajuntament són de tots i s'instal·len i mantenen amb els impostos de tots. La utilització de determinats béns públics per a fins privats o particulars, és a dir no comuns a tota la població, com és promoure, donar suport o difondre una ideologia, està subjecta a regulació legal per tal de salvaguardar els drets de tots i garantir la funció de control i conservació que ha de realitzar l'Ajuntament. La moció de Ciutadans pretén assegurar que es compleix amb la legalitat al respecte.