Es presenta a la ciutadania el primer PAM de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

vilassardemar.info | 30 maig 2016

El govern municipal ha elaborat el primer Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’Ajuntament. Es tracta d’un document que planifica l’activitat del govern per aquest any en curs i el següent i que recopila el conjunt de projectes i actuacions que el govern desenvoluparà en aquest període, un total de 206 accions. A partir del 31 de maig, la ciutadania podrà consultar-ho a través de la web www.vilassardemar.cat/pam i podrà fer les seves aportacions en les diferents presentacions públiques que es duran a terme, a través de l’adreça electrònica pam@vilassardemar.cat o omplint unes paperetes preparades a tal efecte, que es podran dipositar en diferents equipaments municipals (Ajuntament, Biblioteca Municipal, Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín, poliesportiu la Bòbila, Escola Nàutica, Mercat Municipal, Escola Municipal d’Adults i Can Bisa).

El PAM marca els compromisos del govern amb la ciutadania: reconducció de la situació econòmica per fer front al deute municipal; suport a les persones en situació de vulnerabilitat; impuls de l’èxit escolar i educatiu; potenciació de la imatge externa de Vilassar de Mar; recuperació de la cultura marinera de la vila;  administració oberta, eficaç i transparent; foment de la proximitat i la participació; transformació de l’espai públic per millorar el benestar ciutadà; desenvolupament de sòls agrícoles i ordenació de l’activitat econòmica; promoció de la convivència i el civisme; i llibertat de Catalunya des de l’Ajuntament.

Seguint el compromís de gestió transparent, el PAM serà avaluable, és a dir, a l’equador de la legislatura es podran definir quines actuacions s’han fet i quines no i saber quin percentatge s’ha acomplert i explicar-ne els motius.

Les presentacions del PAM, els dies 31 de maig i 3, 4 i 5 de juny, també inclouran una explicació dels pressupostos 2016.

Calendari de presentacions:

31 maig
20 h Presentació pública del PAM i pressupostos 2016. Biblioteca Municipal

3, 4 i 5 de juny
Presentació per barris del PAM i pressupostos 2016.
Es faran 5 sessions, en 5 llocs diferents:
· Plaça del Mercat: divendres 3 de juny, de 18 a 20 h
· Pg. del Veral de l’Ocata: dissabte 4 de juny, d’11.30 a 13.30 h
· Plaça dels Calafats (al costat del Sorli de la Xinesca): dissabte 4 de juny, de 18 a 20 h
· Plaça Àngel Guimerà: diumenge 5 de juny, d’11.30 a 13.30 h
· Plaça Carles Trias: diumenge 5 de juny, de 18 a 20 h

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar