El Pla d’Equipaments Culturals de Vilassar de Mar (PEC VdMar). Un PLA “CLANDESTÍ” ?

Jordi Casanovas | 10 jun 2015

El desembre del 2014 l’Ajuntament va demanar opinió i aportacions a les entitats culturals sobre l’esborrany del Pla d’Equipaments Culturals de Vilassar de Mar elaborat tècnicament per un equip de la Diputació de Barcelona, el CERC (Centre d’Estuids i Recursos Culturals), aportacions que algunes entitats varem fer arribar  puntualment a la Regidoria de Cultura. Des d’aquella data silenci absolut, cap comunicació sobre les esmenes, aportacions, i el text final. Aquests dies, però, ha sorgit la sorpresa. Navegant per Internet, hem descobert el document final (datat el gener de 2015) està publicat i penjat al web del CERC des del mes d’abril. Superada la sorpresa ens hem preguntat el perquè no s’ha fet públic i comunicat als ciutadans i entitats de Vilassar de Mar. Per cercar una explicació dels motius del silenci municipal hem buscat al web i altres mitjans municipals algun indici, nota o explicació sobre l’esmentat Pla. El resultat zero, ni rastre, tret d’una petita notícia al web de Vilassar Ràdio. Vist això no podem deixar de qüestionar-nos: ¿Per què no s’ha presentat el Pla a la ciutadania?; ¿Per què no s’ha enviat a les entitats que van fer aportacions?, o una pregunta retòrica: ¿Ens trobem davant d’un Pla clandestí?. Perquè clandestina va ser la gestació, l’encàrrec a l’equip redactor, la fase de diagnòstic i la redacció del Pla, atès que les entitats ens varem assabentar de la seva existència quan ja s’havia enllestit l’esborrany de 111 pàgines, moment en què la Regidoria a corre-cuita va demanar l’opinió per tal de cobrir l’expedient. I ara un cop s’ha publicat, continua com veiem sent “clandestí” per a la ciutadania i les entitats vilassarenques.

Hem llegit al web de la Diputació de Barcelona, el document final. Com no podia ser d’altra manera té aspectes remarcables (l’anàlisi socioeconòmica i demogràfica, l’anàlisi de la realitat i  diagnòstic dels sectors i dels equipaments i la seva problemàtica, etc.), però igualment ostensibles mancances en d’altres (organismes de participació, equipaments de promoció de l’associacionisme, problemàtica i necessitats de les entitats, etc.) que clar no es reflecteixen en l’apartat de propostes d’actuació de futur. No es tracta de posar en qüestió el treball de l’equip d’elaboració (CERC) organisme prestigiós, ni dels tècnics municipals, prou competents, que van participar-hi, sinó en l’orientació de l’encàrrec que van rebre, que ha viciat el resultat final. L’encàrrec-orientació entenem que va ser “Fer un pla d’equipaments municipalista”. El que podria traduir-se en “Fer un Pla redactat pels tècnics municipals amb exclusió de la participació efectiva de les entitats”. Clar amb aquest plantejament d’entrada, els resultats són els que són, per molt bé que tècnicament s’hagi fet el Pla. Vist com ha anat el procés d’elaboració i el resultat, des de la ciutadania i les entitats no podem deixar de qüestionar-nos un tema que creiem cabdal: ¿Algú pensa al segle XXI que es poden portar a terme, projectes o plans municipals que afecten les persones, i especialment en un tema tan sensible com la cultura, solament amb els tècnics i experts sense comptar, des del primer moment, amb els ciutadans i les seves entitats?. És dir, ¿Sense obrir processos de participació que els i les impliquin i puguin fer-se seus els diagnòstics i les propostes que se’n derivin?. Doncs sí, l’equip de govern municipal, almenys el del govern sortint així ho ha fet. És allò tan antic de fer “polítiques per als ciutadans sense els ciutadans”, en lloc de fer “polítiques per als ciutadans amb els ciutadans”. Aquest tarannà ha estat constant en les polítiques culturals durant els vuit anys de l’equip de govern municipal sortint (exemples: ¿S’ha explicat als ciutadans per què els Museus de Vilassar de Mar s’han degradat a la condició de simples Col·leccions?, ¿Algú ha explicat que es fa al Museu de la Marina, tancat des de fa 6 anys?, ¿Qui ha elegit, que fa, qui el compon i quan es reuneix el Consell Assessor de Cultura?, ¿Quin és el pla museístic del museu Monjo?, podríem continuar la llista). Algunes d’aquestes qüestions el Centre d’Estudis Vilassarencs les ha plantejat sovint durant els darrers anys i la resposta no ha donat encara satisfacció a les seves inquietuds com tampoc ho feren els arguments exposats durant la campanya electoral.  Aquestes Consideracions, almenys la que es refereix a la degradació dels museus les podeu llegir a: http://www.raco.cat/index.php/Singladures/article/view/286081

Tots aquests despropòsits, i molts altres, han estat fruit no només de la mala praxis sinó de la prepotència de l’equip de govern, sempre al servei de les alcaldades de torn. Coses de la majoria absoluta. És clar que així els hi ha anat en el judici inapel·lable de les urnes. Ara però, sembla que s’albira un nou paradigma, que els vents ens siguin propicis en aquesta nova singladura.

Podeu consultar el pla d’equipaments a: http://www.diba.cat/documents/326398/1973736/PEC_Vilassar_de_Mar_2015/d55bf618-d2cb-4c23-9d56-ceb7df22a854 o descarregar-lo fent clic aquí

Podeu consultar les al·legacions al esborrany que va fer el Centre d’Estudis Vilassarencs: ResumAlegacions_PEC_CEVAlegacionsCompletesEsborrany_PEC_CEV

Jordi Casanovas

================================
Resposta de la Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la Sra. Paquita González a aquest article.