El grup Municipal de Ciutadans registra una moció sobre la pancarta del 27S col·locada al balcó de l’Ajuntament.

vilassardemar.info | 22 jul. 2015

A continuació us reproduïm la nota de premsa que ha enviat el Grup Municipal de Ciutadans de Vilassar de Mar en relació a la pancarta del compte enrere pel 27S que hi ha col·locada al balcó de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

MOCIÓ URGENT PLE 23 DE JULIOL DE 2015

Vilassar de Mar, 21 juliol 2015.

El Grup Municipal de Ciutadans va entrar per Registre de l'Ajuntament, en el dia d'avui, una moció per a la tramitació per via urgent per instar al govern local la verificació del compliment de la legalitat de les pancartes o altres suports publicitaris o informatius col·locats per entitats o societats privades a la façana de l'edifici de l'ajuntament.

Els ciutadans de Vilassar de Mar han de tenir els mateixos drets i obligacions. La presència d'una pancarta informativa a la façana de l'Ajuntament fa necessari conèixer si l'esmentada pancarta i la seva col·locació disposen de la corresponent autorització en base a les Ordenances municipals o una altra legislació aplicable.